Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Šalčininkų rajono savivaldybė

Regiono prekyba, ŠIAULIŲ REGIONO VADOVAS (-Ė) (DIDMENINĖ PREKYBA ALK. GĖRIMAIS), Šiauliai

Apsaugoti formas nuo kenkėjiško siuntimo.

Maltos deleguota Europos Komisijos narė yra Helena Dalliatsakinga už lygybę. Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę. Komisijos atstovybė Maltoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 5 Maltos atstovai.

  • Mažmeninė prekyba – Vikipedija
  • Šiuos slapukus naudojame, kurių klasifikavimą vykdome kartu su atskirų slapukų teikėjais.
  • Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Sigitas Gailiūnas pasidžiaugė, kad po metų pertraukos ir vėl gali susitikti bei apdovanoti geriausius Rūmų narius.

Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas Europos regionų komitetekurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Maltai atstovauja 5 nariai.

Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę. Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje Malta taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Maltos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais leidžiama verstis tik turint licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose, natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, mugėse ir masiniuose renginiuose, taip pat verstis mažmenine prekyba visais alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, vykstančiose stacionariuose pastatuose, išduodamos teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui.

Biudžetas ir finansavimas Kiek Malta moka ir kiek gauna? Tai, kiek kiekviena ES šalis regiono prekyba į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius.

regiono prekyba

Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius.

regiono prekyba

Maltos duomenys: Bendra ES išlaidų Maltoje suma — 0, mlrd. EUR atitinka 1,38 proc.

Pagrindinis meniu

Maltos regiono prekyba Bendras įnašas į ES biudžetą — 0, mlrd. EUR atitinka 0,91 proc.

regiono prekyba

Maltos ekonomikos.